عضویت ویژه

این ویژگی برای مدیریت بهتر زیر صفحات به برخی از اعضا اعطا می‌شود.

با توجه به گستردگی کار برخی از شرکتها، کار ثبت و ویرایش اطلاعات در سایت برای یک فرد امکان پذیر نیست یا خارج از محدوده وظایف کاری یک فرد است. بنابراین شرکتها می‌توانند با دریافت امکانات ویژه‌ای، مدیریت هر زیر صفحه را در اختیار فرد مسئول همان حوزه قرار دهند تا تداخل وظایفی بوجود نیاید. برای استفاده از این ویژگی با دفتر مرکزی شرکت آزیول تماس حاصل فرمائید.