آیتم ارائه پیمانکاری

فهرست مطالب:

آشنایی با آیتم ارائه پیمانکاری

راهنمای تکمیل فرم ارائه پیمانکاری

 


 

آشنایی با آیتم ارائه پیمانکاری

ارائه خدمات پیمانکاری در این سایت هدف اصلی نیست، ولی با توجه به اینکه اغلب صاحبان ماشین‌آلاتی که در زمینه اجاره دادن ماشین‌آلات فعالیت دارند، اگر امکان اجرای بخشی از عملیات عمرانی به صورت پیمانکاری باشد از آن استقبال خواهند کرد، این آیتم نیز در سایت آزیول پیش بینی شده است.

چنانچه شما علاوه بر اجاره دادن ماشین‌آلات امکان اجرای برخی پروژه‌های عمرانی به عنوان پیمانکار دوم را دارید، می‌توانید این موضوع را به عنوان یک آیتم در زیر صفحات خود درج نمائید. دقت نمائید منظور از ارائه خدمات پیمانکاری در این سایت اجرای پروژه‌های وسیع و گسترده که عموما به مناقصه عمومی گذاشته می‌شود نیست بلکه اغلب شرکتهای پیمانکاری بزرگ قسمتی از عملیاتهای عمرانی را به شرکتهای کوچکتر واگذار می‌کنند که در این موارد می‌توانند از این امکانات سایت آزیول بهره ببرند.

با توجه به اینکه ارائه خدمات پیمانکاری تکراری نیست، مانند آیتمهای دیگر جدولی ندارد و فقط می‌توانید با تکمیل یک فرم تمام پروژه‌های قابل اجرا توسط خودتان را اعلام نمائید. شما می‌توانید بعد از تکمیل فرم و درج خدمات پیمانکاری قابل ارائه، بعدا با مراجعه به همین آیتم آنرا ویرایش یا حذف نمائید.


 

راهنمای تکمیل فرم ارائه پیمانکاری

فرم درج اطلاعات مربوط به ارائه پیمانکاری و فیلدهای موجود در آن در زیر آمده و راهنمایی لازم برای تکمیل آنها ذکر می‌شود. 

شرح و تعداد ماشین‌آلات موجود جهت پیمانکاری: لطفا ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در اختیار دارید را عنوان نمائید. این لیست برای کسانی که اطلاعات شما را برای تعیین پیمانکار مطالعه می‌کنند بسیار ضروری است. سعی کنید سال ساخت ماشین‌آلات را نیز ذکر نمائید زیرا هر چه ماشین‌آلات نو باشند احتمال توقف آنها و در نتیجه پروژه کمتر است و این موضوع نیز یکی از مطالبات کارفرماها می‌باشد.

نوع پروژه قابل اجرا: انواع پروژه‌های قابل اجرا در این فیلد وجود دارند. پروژه‌هایی را که با توجه به ماشین‌آلات خود قادر به انجام آنها هستید، انتخاب نمائید. برای انتخاب بیش از یک پروژه کلید کنترل را نگهداشته و روی پروژه‌ها کلیک نمائید.

توضیحات: هر آنچه که لازم می‌دانید در مورد خدمات پیمانکاری خود عنوان نمائید را اینجا توضیح دهید.

کشور: کشور یا کشورهایی را که قادر به انجام عملیات عمران در آنجا هستید انتخاب نمائید. برای انتخاب بیش از یک کشور کلید کنترل را نگهداشته و روی کشورها کلیک نمائید.