آیتم اخذ پیمانکاری

فهرست مطالب:

آشنایی با آیتم اخذ پیمانکاری

تکمیل فرم اخذ پیمانکاری


 

آشنایی با آیتم اخذ پیمانکاری

چنانچه شما برای اجرای یک پروژه عمرانی برنامه‌ریزی کرده‌اید و قصد دارید از همکاری یک یا چند پیمانکار برای اجرای همه یا بخشی از پروژه بهره‌مند شوید، می‌توانید این موضوع را به عنوان یک آیتم در زیر صفحات خود درج نمائید. دقت نمائید منظور از اخذ پیمانکاری در این سایت واگذاری اجرای پروژه‌های وسیع و گسترده که عموما به مناقصه عمومی گذاشته می‌شود نیست بلکه اغلب شرکتهای پیمانکاری بزرگ قسمتی از عملیاتهای عمرانی را به شرکتهای کوچکتر واگذار می‌کنند که در این موارد می‌توانند از این امکانات سایت آزیول بهره ببرند.

برای درج اخذ پیمانکاری، بعد از انتخاب زیر صفحه مورد نظر (بر اساس اطلاعات موجود در زیر صفحات)، روی آیتم "اخذ پیمانکاری" کلیک نمائید. زیر این گزینه جدولی از لیست اخذ پیمانکاری که قبلا آنها را ثبت کرده بودید، به نمایش در می‌آید. برای ویرایش یا حذف هر یک از موارد، جلوی همان گزینه بر روی نمایش کلیک نمائید تا صفحه آن باز شده و عملیات مورد نظر را انجام دهید.

برای اضافه کردن اخذ پیمانکاری جدید، نیز زیر جدول روی گزینه "جدید" کلیک نمائید تا فرم اطلاعات اخذ پیمانکاری باز شود.


تکمیل فرم اخذ پیمانکاری

فرم درج اطلاعات مربوط به اخذ پیمانکار و فیلدهای آن در زیر آمده و راهنمایی لازم برای تکمیل آنها ذکر می‌شود.

نوع سایت کاری: منظور از نوع سایت کاری در واقع نوع پروژه‌ای هست که شما قصد واگذاری بخشی از عملیات اجرای عمرانی آن را به صورت پیمانکاری دارید. لطفا نوع سایت کاری خود را از بین عناوین موجود انتخاب نمائید.

نوع پروژه قابل اجرا: انواع پروژه‌های قابل اجرا در عملیاتهای عمرانی در این فیلد وجود دارند. پروژه‌هایی را که با توجه به ماشین‌آلات خود قادر به انجام آنها هستید، انتخاب نمائید. برای انتخاب بیش از یک پروژه کلید کنترل را نگهداشته و روی پروژه‌ها کلیک نمائید. توجه نمائید که اگر قصد دارید عملیات مختلف از یک پروژه را به صورت پیمانکاری واگذار نمائید، بهتر است آنها را در چند آیتم (فرمهای جداگانه) وارد نمائید تا باعث اختلاط موضوع نشود.

توضیحات: هر توضیحی را که در مورد واگذاری پروژه به صورت پیمانکاری ضروری هست، تشریح نمائید.

شرایط پیمانکاری: اگر شرایط خاصی برای اخذ پیمانکار دارید (از جمله شرایط کاری سایت، جنس خاک، شرایط آب و هوایی، تعداد ماشین‌آلات، نحوه محاسبه هزینه‌ها، تقسیم مسئولیتها و ...) در این بخش وارد نمائید.

کشور: کشوری را که سایت کاری شما آنجا قرار دارد و پیمانکار باید در آنجا عملیات اجرایی را انجام دهد، انتخاب نمائید.

استان: استانی را که سایت کاری شما آنجا قرار دارد و پیمانکار باید در آنجا عملیات اجرایی را انجام دهد، انتخاب نمائید.

آدرس: آدرس سایت کاری را وارد نمائید.

محدوده قیمت (کمترین)/(بیشترین): اگر لازم است برآوردی از هزینه اجرای عملیاتی که برای واگذاری به پیمانکار در نظر گرفته‌اید عنوان کنید، می‌توانید حداقل وحداکثر آنرا در این دو فیلد وارد نمائید.